صفحه 1 از 2

شیرینی خوری مسی دست ساز کوچک استاد حبیبی 1604

 

205,000 تومان

شیرینی خوری مسی دست ساز بزرگ استاد حبیبی 1602

 

270,000 تومان

شیرینی خوری مسی متوسط دست ساز استاد حبیبی 1601

 

227,000 تومان

سرویس 9 پارچه پذیرایی مسی  توت کالا  2093

 

684,000 تومان

سرویس آجیل خوری مسی 7 پارچه  توت کالا  2092

 

383,000 تومان

آجیل خوری مسی بزرگ  توت کالا  2088

 

145,000 تومان

ست شیرینی خوری پایه بلند 4 عددی توت کالا  1456a

 

814,000 تومان

شیرینی خوری مسی پایه بلند سایز 4 توت کالا  1459

 

263,000 تومان

شیرینی خوری مسی پایه بلند سایز3 توت کالا  1458

 

234,000 تومان

شیرینی خوری مسی پایه بلند سایز2 توت کالا  1457

 

187,000 تومان

شیرینی خوری مسی پایه بلند سایز 1 توت کالا  1456

 

160,000 تومان

آجیل خوری مسی کوچک(تک نفره)  توت کالا  2091

 

39,000 تومان

شیرینی خوری مسی توت کالا توت کالا  2089

 

135,000 تومان

آجیل خوری مسی سایز 3 توت کالا  1564

 

74,000 تومان

آجیل خوری مسی سایز 2 توت کالا  1563

 

59,000 تومان

آجیل خوری مسی سایز 1 توت کالا  1562

 

48,000 تومان

آجیل خوری مسی سه پایه سایز 4 توت کالا  1473

 

207,000 تومان

آجیل خوری سه پایه سایز 3 توت کالا  1472

 

161,000 تومان

آجیل خوری مسی سه پایه سایز 2 توت کالا  1471

 

135,000 تومان

آجیل خوری مسی سه پایه سایز 1 توت کالا  1470

 

122,000 تومان

صفحه 1 از 2