صفحه 2 از 4

سینی مسی سایز3 توت کالا  1432

 

60,000 تومان

سینی مسی سایز2 توت کالا  1431

 

47,000 تومان

سینی مسی سایز1 توت کالا  1430

 

37,000 تومان

بشقاب مسی پلوخوری توت کالا  1450

 

50,000 تومان

بشقاب مسی خورشت خوری توت کالا  1449

 

50,000 تومان

ست سینی مسی چایخوری 3 تایی توت کالا  1440

 

239,000 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر28*41 توت کالا  1429

 

124,000 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر26*38 توت کالا  1428

 

108,000 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر25*37 توت کالا  1427

 

96,000 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر24*33  توت کالا  1426

 

80,000 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر23*32 توت کالا  1425

 

74,000 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر22*30 توت کالا  1424

 

67,000 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر18*27 توت کالا  1423

 

58,000 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر17*24 توت کالا  1422

 

49,000 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر14*21 توت کالا  1421

 

36,000 تومان

سینی مسی گود سایز 3 توت کالا  1469

 

125,000 تومان

سینی مسی گود سایز 2 توت کالا  1468

 

100,000 تومان

سینی مسی گود سایز 1 توت کالا  1467

 

75,000 تومان

سینی مسی هشت گوش قطر35 توت کالا  1413

 

164,000 تومان

سینی مسی هشت گوش قطر 32 توت کالا  1411

 

125,000 تومان

صفحه 2 از 4