صفحه 2 از 12

سینی مسی بیضی 19*21 توت کالا  1613

 

50,000 تومان

سینی مسی قطر 32(سایز8) توت کالا  1612

 

111,000 تومان

سینی مسی قطر 30(سایز7) توت کالا  1611

 

88,000 تومان

سینی مسی قطر28(سایز6) توت کالا  1610

 

83,000 تومان

سینی مسی قطر26(سایز5) توت کالا  1609

 

70,000 تومان

سینی مسی قطر24(سایز4) توت کالا  1608

 

59,000 تومان

سینی مسی قطر22(سایز3) توت کالا  1607

 

49,000 تومان

قابلمه نوزادی مسی توت کالا  1480

 

59,000 تومان

سینی مسی پلوخوری توت کالا  1474

 

92,000 تومان

گز خوری مسی سایز بزرگ توت کالا  1477

 

312,000 تومان

گز خوری مسی سایز متوسط توت کالا  1476

 

266,000 تومان

گز خوری مسی سایز کوچک توت کالا  1475

 

223,000 تومان

سوپ خوری مسی سایز3 توت کالا  1466

 

312,000 تومان

سوپ خوری مسی سایز 2 توت کالا  1465

 

249,000 تومان

سوپ خوری مسی سایز1 توت کالا  1464

 

209,000 تومان

پارچ مسی در دار توت کالا  1393

 

109,000 تومان

پیشنهاد ویژه

سرویس قابلمه راسته 13 پارچه مسی توت کالا  1376

1,157,000 تومان

1,107,000 تومان

سرویس قابلمه راسته 9 پارچه مسی توت کالا  1375

 

940,000 تومان

سرویس قابلمه راسته 10 پارچه مسی توت کالا  1374

 

991,000 تومان

سرویس سماور 7 پارچه مسی توت کالا  1373

 

555,000 تومان

صفحه 2 از 12