صفحه 3 از 12

سرویس قابلمه 6 پارچه مسی توت کالا  1372

 

603,000 تومان

پیشنهاد ویژه

سرویس قابلمه 13 پارچه مسی توت کالا  1371

1,055,000 تومان

1,010,000 تومان

پیشنهاد ویژه

سرویس قابلمه 9 پارچه مسی توت کالا  1370

896,000 تومان

856,000 تومان

دیزی خوری تک نفره مسی توت کالا  1703

 

68,000 تومان

سرویس دیزی پز 8 پارچه مسی توت کالا  1750

 

447,000 تومان

میوه خوری مسی دست ساز بزرگ استاد حبیبی 1606

 

301,000 تومان

میوه خوری مسی دست ساز کوچک استاد حبیبی 1605

 

228,000 تومان

میوه خوری مسی دست ساز متوسط استاد حبیبی 1603

 

265,000 تومان

شیرینی خوری مسی دست ساز کوچک استاد حبیبی 1604

 

205,000 تومان

شیرینی خوری مسی دست ساز بزرگ استاد حبیبی 1602

 

270,000 تومان

شیرینی خوری مسی متوسط دست ساز استاد حبیبی 1601

 

227,000 تومان

شکلات خوری دست ساز استاد حبیبی 1600

 

87,000 تومان

فنجان مسی باریک توت کالا  1544

 

19,000 تومان

ست 8 پارچه سماور ذغالی برنزی توت کالا  1543

 

718,000 تومان

سماور ذغالی برنجی توت کالا  1542

 

498,000 تومان

ست 8 پارچه سماور ذغالی مسی توت کالا  1541

 

718,000 تومان

سماور ذغالی مسی توت کالا  1540

 

498,000 تومان

پیاله مسی سه پایه توت کالا  1539

 

27,000 تومان

فنجان مسی چکشی توت کالا  1538

 

20,000 تومان

پارچ مسی متفرقه 1537

 

76,000 تومان

صفحه 3 از 12