صفحه 4 از 12

بستنی خوری مسی توت کالا  1536

 

33,000 تومان

لیوان مسی طرح لاله توت کالا  1535

 

23,000 تومان

لیوان مسی توت کالا  1534

 

23,000 تومان

کفگیر مسی سفید توت کالا  1478

 

33,000 تومان

سینی مسی طرح تذهیب توت کالا  1571

 

103,000 تومان

قندان مسی طرح سیب زنجان توت کالا  1533

 

38,000 تومان

پارچ مسی توپی متفرقه 1532

 

74,000 تومان

کاسه مسی سه پایه قطر 16 توت کالا  1531

 

56,000 تومان

ست لیوان مسی 6 تایی توت کالا  1518a

 

143,000 تومان

لیوان مسی پایه بلند توت کالا  1518

 

24,000 تومان

سینی مسی سایز10 توت کالا  1439

 

152,000 تومان

سینی مسی سایز9 توت کالا  1438

 

135,000 تومان

سینی مسی سایز7 توت کالا  1436

 

105,000 تومان

سینی مسی سایز8 توت کالا  1437

 

117,000 تومان

سینی مسی سایز6 توت کالا  1435

 

85,000 تومان

سینی مسی سایز5 توت کالا  1434

 

69,000 تومان

سینی مسی سایز4 توت کالا  1433

 

65,000 تومان

سینی مسی سایز3 توت کالا  1432

 

60,000 تومان

سینی مسی سایز2 توت کالا  1431

 

47,000 تومان

سینی مسی سایز1 توت کالا  1430

 

37,000 تومان

صفحه 4 از 12