صفحه 5 از 12

بشقاب مسی پلوخوری توت کالا  1450

 

50,000 تومان

بشقاب مسی خورشت خوری توت کالا  1449

 

50,000 تومان

میوه خوری مسی سایز 4 توت کالا  1420

 

226,000 تومان

میوه خوری مسی سایز 3 توت کالا  1419

 

204,000 تومان

میوه خوری مسی سایز 2 توت کالا  1418

 

146,000 تومان

میوه خوری مسی سایز 1 توت کالا  1417

 

135,000 تومان

مرغ خوری مسی سایز3 توت کالا  1416

 

221,000 تومان

مرغ خوری مسی سایز2 توت کالا  1415

 

181,000 تومان

مرغ خوری مسی سایز1 توت کالا  1414

 

159,000 تومان

سرویس 9 پارچه پذیرایی مسی  توت کالا  2093

 

684,000 تومان

سرویس آجیل خوری مسی 7 پارچه  توت کالا  2092

 

383,000 تومان

آجیل خوری مسی بزرگ  توت کالا  2088

 

145,000 تومان

قوری و کتری مسی میناکاری توت کالا  1395

 

315,000 تومان

قوری کتری مسی میناکاری توت کالا  1394

 

315,000 تومان

ست مرغ خوری مسی 3 عددی توت کالا  1460a

 

724,000 تومان

ست شیرینی خوری پایه بلند 4 عددی توت کالا  1456a

 

814,000 تومان

ست تابه فر مسی 3 تایی توت کالا  1452a

 

662,000 تومان

مرغ خوری مسی پایه بلند سایز3 توت کالا  1462

 

280,000 تومان

مرغ خوری مسی پایه بلند سایز2 توت کالا  1461

 

247,000 تومان

مرغ خوری مسی پایه بلند سایز1 توت کالا  1460

 

224,000 تومان

صفحه 5 از 12