صفحه 1 از 3

سینی مسی طرح تذهیب توت کالا  1571

 

86,000 تومان

سینی مسی سایز10 توت کالا  1439

 

127,000 تومان

سینی مسی سایز9 توت کالا  1438

 

112,800 تومان

سینی مسی سایز7 توت کالا  1436

 

87,900 تومان

سینی مسی سایز8 توت کالا  1437

 

97,400 تومان

سینی مسی سایز6 توت کالا  1435

 

70,700 تومان

سینی مسی سایز5 توت کالا  1434

 

58,000 تومان

سینی مسی سایز4 توت کالا  1433

 

54,500 تومان

سینی مسی سایز3 توت کالا  1432

 

51,000 تومان

سینی مسی سایز2 توت کالا  1431

 

39,300 تومان

سینی مسی سایز1 توت کالا  1430

 

31,500 تومان

بشقاب مسی پلوخوری توت کالا  1450

 

42,000 تومان

بشقاب مسی خورشت خوری توت کالا  1449

 

42,000 تومان

ست سینی مسی چایخوری 3 تایی توت کالا  1440

 

198,500 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر28*41 توت کالا  1429

 

103,000 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر26*38 توت کالا  1428

 

90,000 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر25*37 توت کالا  1427

 

80,000 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر24*33  توت کالا  1426

 

67,000 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر23*32 توت کالا  1425

 

62,500 تومان

سینی مسی سفید بادامی قطر22*30 توت کالا  1424

 

56,500 تومان

صفحه 1 از 3