اجزا مختلف چاقو
1399/54/30

 

چاقو یکی از پرکاربردترین ابزار محسوب می شود که شناخت اجزا و انواع آن برای انتخاب صحیحش برای کاربری های مختلف اهمیت دارد.

در این مقاله می پردازیم به اجزا مختلف یک چاقو

پاشنه

پاشنه بخش عقبی تیغه است و برای بریدن محصولاتی که ضخیم یا سفت هستند و نیاز به نیروی بیشتری دارند، استفاده می شود.

لبه

لبه بخش تیز تیغه چاقو بوده و از پاشنه آن تا نوک ادامه دارد. حفظ لبه تیز برای بریدن راحت و البته ایمن ضروری است.

نوک

نوک عبارتست از بخش جلویی تیغه که اصل کار بریدن و جدا کردن را انجام می دهد. چاقوهایی که نوکشان تیزتر است . برای شکافتن غذا و بریدن در اندازه های بسیار کوچک است. نوک های گرد تماس بهتری بین غذا و تیغه ایجاد می کنند که برای بریدن در اجزای بسیار باریک ایده آل است.

کمر یا ستون فقرات چاقو

کمر بخش رویی لبه چاقو است که دقیقا روبروی لبه قرار دارد.

بالشتک

بالشتک فقط در چاقوهای آهن ورزشده پیدا می شود. بالشتک یک نوار ضخیم استیل بین پاشنه و دسته چاقو است. این بالشتک

به حفظ تعادل چاقو کمک می کند و از این که دست کاربر در عرض تیغه سر بخورد، جلوگیری می کند.

ته تیغه

ته تیغه بخشی از تیغه است که وارد دسته می شود و برقرارکننده تعادل است.