صفحه 1 از 2

سرویس سه پارچه کارد آشپزخانه کوچک الماس زنجان 131

 

217,000 تومان

سرویس سه پارچه کارد آشپزخانه کوچک الماس زنجان 132

 

217,000 تومان

سرویس 6 پارچه نفیس چاقوی آشپزخانه الماس زنجان 128

 

577,000 تومان

سرویس سه پارچه کارد آشپزخانه بزرگ الماس زنجان 130

 

255,000 تومان

سرویس سه پارچه کارد آشپزخانه بزرگ الماس زنجان 129

 

255,000 تومان

سرویس 6 پارچه نفیس چاقوی آشپزخانه الماس زنجان 127

 

577,000 تومان

کارد سلاخی دسته چوبی توت کالا  149

 

68,000 تومان

کارد راسته دسته چوبی توت کالا  150

 

58,000 تومان

کارد راسته مجید توت کالا  147

 

75,000 تومان

کارد آشپزخانه سایز متوسط رنگی متفرقه 148

 

61,000 تومان

چاقو تیز کن متفرقه 146

 

50,000 تومان

ست کارد آشپزخانه 6 پارچه توت کالا  112

 

585,000 تومان

مسقل (چاقو تیز کن) توت کالا  182

 

نا موجود

چاقو برگ زن  توت کالا  180

 

207,000 تومان

ست کارد آشپزخانه 3 تایی دم دستی توت کالا  ست 165

 

نا موجود

کارد آشپزخانه دم دستی  توت کالا  بزرگ 164

 

72,000 تومان

کارد آشپزخانه دم دستی  توت کالا  متوسط 163

 

61,000 تومان

کارد آشپزخانه دم دستی  توت کالا  کوچک 162

 

50,000 تومان

ست کارد آشپزخانه 3 تایی  توت کالا  مروارید  111

 

175,000 تومان

صفحه 1 از 2