صفحه 1 از 2

سرویس سه پارچه کارد آشپزخانه کوچک الماس زنجان 131

 

343,000 تومان

سرویس سه پارچه کارد آشپزخانه کوچک الماس زنجان 132

 

343,000 تومان

سرویس 6 پارچه نفیس چاقوی آشپزخانه الماس زنجان 128

 

913,000 تومان

سرویس سه پارچه کارد آشپزخانه بزرگ الماس زنجان 130

 

403,000 تومان

سرویس سه پارچه کارد آشپزخانه بزرگ الماس زنجان 129

 

403,000 تومان

سرویس 6 پارچه نفیس چاقوی آشپزخانه الماس زنجان 127

 

913,000 تومان

کارد سلاخی دسته چوبی توت کالا  149

 

106,000 تومان

کارد راسته دسته چوبی توت کالا  150

 

90,000 تومان

کارد راسته مجید توت کالا  147

 

118,000 تومان

کارد آشپزخانه سایز متوسط رنگی متفرقه 148

 

95,000 تومان

چاقو تیز کن متفرقه 146

 

79,000 تومان

ست کارد آشپزخانه 6 پارچه توت کالا  112

 

926,000 تومان

مسقل (چاقو تیز کن) توت کالا  182

 

نا موجود

چاقو برگ زن  توت کالا  180

 

326,000 تومان

ست کارد آشپزخانه 3 تایی دم دستی توت کالا  ست 165

 

نا موجود

کارد آشپزخانه دم دستی  توت کالا  بزرگ 164

 

113,000 تومان

کارد آشپزخانه دم دستی  توت کالا  متوسط 163

 

95,000 تومان

کارد آشپزخانه دم دستی  توت کالا  کوچک 162

 

79,000 تومان

ست کارد آشپزخانه 3 تایی  توت کالا  مروارید  111

 

277,000 تومان

صفحه 1 از 2