صفحه 1 از 2

گلدان مسی میناکاری طرح ترک  توت کالا  1399/1

 

344,000 تومان

نمکدان مسی توت کالا  1399/9

 

38,000 تومان

قاشق و چنگال غذاخوری مسی توت کالا  2116

 

19,000 تومان

تابلو یا مقلب القلوب مسی متفرقه 1519

 

54,000 تومان

تابلو چهار قل مسی متفرقه 1517

 

70,000 تومان

تابلو وان یکاد مسی متفرقه 1516

 

70,000 تومان

تابلو وان یکاد مسی متفرقه 1518a

 

70,000 تومان

ست 19 پارچه استکان نعلبکی برنجی  توت کالا  2102

 

391,000 تومان

چراغ والور رنگی متوسط توت کالا  2107

 

151,000 تومان

اسپند دود کن مسی توت کالا  2101

 

نا موجود

ست آفتابه لگن سیاه قلم نقش برجسته  توت کالا  2097

 

715,000 تومان

ست آفتابه لگن سیاه قلم توت کالا  2096

 

580,000 تومان

ست جا دستمال کاغذی و سطل آشغال طرح هخامنشی توت کالا  2115

 

200,000 تومان

سطل آشغال مسی طرح هخامنشی توت کالا  2114

 

128,000 تومان

جا دستمال کاغذی طرح هخامنشی توت کالا  2113

 

82,000 تومان

نمکدان مسی 6 تایی توت کالا  2110

 

120,000 تومان

چراغ والور کوچک رنگی  توت کالا  2109

 

58,000 تومان

چراغ والر برنجی کوچک  توت کالا  2108

 

61,000 تومان

چراغ والور کوچک آنتیک توت کالا  2106

 

58,000 تومان

النگوی مسی طرح بافت توت کالا  2104

 

15,000 تومان

صفحه 1 از 2