صفحه 1 از 2

شیرینی خوری مسی دست ساز کوچک استاد حبیبی 1604

 

236,000 تومان

شیرینی خوری مسی دست ساز بزرگ استاد حبیبی 1602

 

306,000 تومان

شیرینی خوری مسی متوسط دست ساز استاد حبیبی 1601

 

265,000 تومان

سرویس 9 پارچه پذیرایی مسی  توت کالا  2093

 

649,000 تومان

سرویس آجیل خوری مسی 7 پارچه  توت کالا  2092

 

363,000 تومان

آجیل خوری مسی بزرگ  توت کالا  2088

 

182,000 تومان

ست شیرینی خوری پایه بلند 4 عددی توت کالا  1456a

 

773,000 تومان

شیرینی خوری مسی پایه بلند سایز 4 توت کالا  1459

 

249,000 تومان

شیرینی خوری مسی پایه بلند سایز3 توت کالا  1458

 

222,000 تومان

شیرینی خوری مسی پایه بلند سایز2 توت کالا  1457

 

177,000 تومان

شیرینی خوری مسی پایه بلند سایز 1 توت کالا  1456

 

152,000 تومان

آجیل خوری مسی کوچک(تک نفره)  توت کالا  2091

 

37,000 تومان

شیرینی خوری مسی توت کالا توت کالا  2089

 

159,000 تومان

آجیل خوری مسی سایز 3 توت کالا  1564

 

70,000 تومان

آجیل خوری مسی سایز 2 توت کالا  1563

 

56,000 تومان

آجیل خوری مسی سایز 1 توت کالا  1562

 

45,000 تومان

آجیل خوری مسی سه پایه سایز 4 توت کالا  1473

 

196,000 تومان

آجیل خوری سه پایه سایز 3 توت کالا  1472

 

152,000 تومان

آجیل خوری مسی سه پایه سایز 2 توت کالا  1471

 

128,000 تومان

آجیل خوری مسی سه پایه سایز 1 توت کالا  1470

 

115,000 تومان

صفحه 1 از 2