صفحه 1 از 4

پیشنهاد ویژه

بشقاب پلوخوری مسی پشت قرمز توت کالا  1450/1

62,000 تومان

50,000 تومان

بشقاب خورشت خوری پشت قرمز توت کالا  1451/1

 

50,000 تومان

بشقاب میوه خوری مسی توت کالا  1482

 

37,500 تومان

سینی مسی گود سایز 5 توت کالا  1483

 

189,000 تومان

سینی مسی بیضی 26*40 توت کالا  1617

 

101,000 تومان

سینی مسی بیضی 24*37 توت کالا  1616

 

81,000 تومان

سینی مسی بیضی 22*34 توت کالا  1615

 

79,000 تومان

سینی مسی بیضی 21*31 توت کالا  1614

 

56,000 تومان

سینی مسی بیضی 19*21 توت کالا  1613

 

50,000 تومان

سینی مسی قطر 32(سایز8) توت کالا  1612

 

111,000 تومان

سینی مسی قطر 30(سایز7) توت کالا  1611

 

88,000 تومان

سینی مسی قطر28(سایز6) توت کالا  1610

 

83,000 تومان

سینی مسی قطر26(سایز5) توت کالا  1609

 

70,000 تومان

سینی مسی قطر24(سایز4) توت کالا  1608

 

59,000 تومان

سینی مسی قطر22(سایز3) توت کالا  1607

 

49,000 تومان

سینی مسی پلوخوری توت کالا  1474

 

92,000 تومان

سینی مسی طرح تذهیب توت کالا  1571

 

103,000 تومان

سینی مسی سایز10 توت کالا  1439

 

152,000 تومان

سینی مسی سایز9 توت کالا  1438

 

135,000 تومان

سینی مسی سایز7 توت کالا  1436

 

105,000 تومان

صفحه 1 از 4