صفحه 1 از 4

سینی مسی گود سایز 4 توت کالا  1469/1

 

160,000 تومان

بشقاب میوه خوری کوچک توت کالا  1486

 

32,000 تومان

بشقاب پلوخوری مسی پشت قرمز توت کالا  1450/1

 

68,000 تومان

بشقاب خورشت خوری پشت قرمز توت کالا  1451/1

 

55,000 تومان

بشقاب میوه خوری مسی توت کالا  1482

 

نا موجود

سینی مسی گود سایز 5 توت کالا  1483

 

207,000 تومان

سینی مسی بیضی 26*40 توت کالا  1617

 

111,000 تومان

سینی مسی بیضی 24*37 توت کالا  1616

 

89,000 تومان

سینی مسی بیضی 22*34 توت کالا  1615

 

86,000 تومان

سینی مسی بیضی 21*31 توت کالا  1614

 

74,000 تومان

سینی مسی بیضی 19*21 توت کالا  1613

 

55,000 تومان

سینی مسی قطر 32(سایز8) توت کالا  1612

 

122,000 تومان

سینی مسی قطر 30(سایز7) توت کالا  1611

 

96,000 تومان

سینی مسی قطر28(سایز6) توت کالا  1610

 

91,000 تومان

سینی مسی قطر26(سایز5) توت کالا  1609

 

77,000 تومان

پیشنهاد ویژه

سینی مسی قطر24(سایز4) توت کالا  1608

64,000 تومان

42,000 تومان

سینی مسی قطر22(سایز3) توت کالا  1607

 

53,000 تومان

سینی مسی پلوخوری توت کالا  1474

 

101,000 تومان

سینی مسی طرح تذهیب توت کالا  1571

 

113,000 تومان

سینی مسی سایز10 توت کالا  1439

 

167,000 تومان

صفحه 1 از 4