صفحه 3 از 12

سینی مسی قطر22(سایز3) توت کالا  1607

 

49,000 تومان

قابلمه نوزادی مسی توت کالا  1480

 

56,000 تومان

سینی مسی پلوخوری توت کالا  1474

 

92,000 تومان

گز خوری مسی سایز بزرگ توت کالا  1477

 

312,000 تومان

گز خوری مسی سایز متوسط توت کالا  1476

 

266,000 تومان

گز خوری مسی سایز کوچک توت کالا  1475

 

223,000 تومان

سوپ خوری مسی سایز3 توت کالا  1466

 

312,000 تومان

سوپ خوری مسی سایز 2 توت کالا  1465

 

249,000 تومان

سوپ خوری مسی سایز1 توت کالا  1464

 

209,000 تومان

پارچ مسی در دار توت کالا  1393

 

128,000 تومان

پیشنهاد ویژه

سرویس قابلمه راسته 13 پارچه مسی توت کالا  1376

1,099,000 تومان

1,049,000 تومان

سرویس قابلمه راسته 9 پارچه مسی توت کالا  1375

 

893,000 تومان

سرویس قابلمه راسته 10 پارچه مسی توت کالا  1374

 

941,000 تومان

سرویس سماور 7 پارچه مسی توت کالا  1373

 

550,000 تومان

سرویس قابلمه 6 پارچه مسی توت کالا  1372

 

572,000 تومان

پیشنهاد ویژه

سرویس قابلمه 13 پارچه مسی توت کالا  1371

1,002,000 تومان

957,000 تومان

پیشنهاد ویژه

سرویس قابلمه 9 پارچه مسی توت کالا  1370

851,000 تومان

811,000 تومان

دیزی خوری تک نفره مسی توت کالا  1703

 

68,000 تومان

سرویس دیزی پز 8 پارچه مسی توت کالا  1750

 

447,000 تومان

میوه خوری مسی دست ساز بزرگ استاد حبیبی 1606

 

365,000 تومان

صفحه 3 از 12