صفحه 5 از 12

پارچ مسی توپی متفرقه 1532

 

74,000 تومان

کاسه مسی سه پایه قطر 16 توت کالا  1531

 

50,000 تومان

ست لیوان مسی 6 تایی توت کالا  1518a

 

216,000 تومان

لیوان مسی پایه بلند توت کالا  1518

 

36,000 تومان

سینی مسی سایز10 توت کالا  1439

 

152,000 تومان

سینی مسی سایز9 توت کالا  1438

 

135,000 تومان

سینی مسی سایز7 توت کالا  1436

 

105,000 تومان

سینی مسی سایز8 توت کالا  1437

 

117,000 تومان

سینی مسی سایز6 توت کالا  1435

 

85,000 تومان

سینی مسی سایز5 توت کالا  1434

 

69,000 تومان

سینی مسی سایز4 توت کالا  1433

 

65,000 تومان

سینی مسی سایز3 توت کالا  1432

 

60,000 تومان

سینی مسی سایز2 توت کالا  1431

 

47,000 تومان

سینی مسی سایز1 توت کالا  1430

 

37,000 تومان

بشقاب مسی پلوخوری توت کالا  1450

 

50,000 تومان

بشقاب مسی خورشت خوری توت کالا  1449

 

50,000 تومان

میوه خوری مسی سایز 4 توت کالا  1420

 

226,000 تومان

میوه خوری مسی سایز 3 توت کالا  1419

 

204,000 تومان

میوه خوری مسی سایز 2 توت کالا  1418

 

146,000 تومان

میوه خوری مسی سایز 1 توت کالا  1417

 

135,000 تومان

صفحه 5 از 12