در حال نمایش 8 نتیجه

سرویس انارخوری کد r05

840,000 تومان
سرویس انارخوری کد r05 شامل: 6 عدد پیاله انارخوری تک پایه قطر 10 سانتی متر و ارتفاع 8 سانتی متر یک عدد قندان ارتفاع 11 سانتی متر و قطر دهانه 8 سانتی متر

سرویس انارخوری کد r08

450,000 تومان
سرویس انارخوری کد r08 شامل: یک عدد قندان انار ارتفاع 11 سانتی متر و قطر دهانه 8 سانتی متر یک عدد انارخوری قطر 10 سانتی متر و ارتفاع 10 سانتی متر داخل سفید یک عدد انارخوری قطر 10 سانتی متر و ارتفاع 8 سانتی متر داخل قرمز

سرویس انارخوری کد r04

1,150,000 تومان
سرویس انارخوری کد r04 شامل: 6 عدد پیاله انارخوری تک پایه قطر 10 سانتی متر و ارتفاع 8 سانتی متر یک عدد سینی گرد سفید سایز 8

سرویس انارخوری کد r07

610,000 تومان
سرویس انارخوری کد r07 شامل: یک عدد قندان انار سیاه قلم ارتفاع 8 سانتی متر و قطر دهانه 10 سانتی متر یک عدد قندان انار ارتفاع 11 سانتی متر و قطر دهانه 8 سانتی متر یک عدد سینی مستطیل قرمز18*28 سانتی متر

سرویس انارخوری کد r06

340,000 تومان
سرویس انارخوری کد r06 شامل: یک عدد بشقاب 3 پایه قطر 8 سانتی متر یک عدد قندان انار ارتفاع 11 سانتی متر و قطر دهانه 8 سانتی متر

سرویس انارخوری کد r03

1,800,000 تومان
سرویس انارخوری کد r03 شامل: 6 عدد پیاله انارخوری تک پایه قطر 10 سانتی متر و ارتفاع 9 سانتی متر یک عدد سینی مستطیل قرمز 25*38 سانتی متر یک عدد میوه خوری قطر 32 سانتی متر و ارتفاع 15 سانتی متر

سرویس انارخوری کد r02

840,000 تومان
سرویس انارخوری کد r02 شامل: 6 عدد پیاله قطر 10 سانتی متر یک عدد سینی گرد سایز 8

سرویس انارخوری کد r01

850,000 تومان
سرویس انارخوری کد r01 شامل: 6 عدد چیاله قطر 10 سانتی متر یک عدد سینی مستطیل قرمز 25*38 سانتی متر