ارائه تسهیلات به هنرمندان صنایع‌دستی روستایی در قالب طرح یک روستا يك محصول
1399/49/21

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از اجراي طرح یک روستا يك محصول و طرح روستای بدون بیکار  در 40 روستای این استان خبر داد.

امیرارجمند گفت: در جلسه هماهنگي و همكاري اداره کل میراث فرهنگی با صندوق كارآفريني اميد دو طرح در 40 روستای این استان اجرا می شود.

وی افزود: یکی از راههای حمایت از توسعه اقتصادی روستاها، حمایت از محصول محوری در روستا و جلب مشارکت اهالی برای گرایش به شغل مشترک به منظور کسب درآمد و ثروت بیشتر و گسترش مزیتهای روستا است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بیان کرد: برخي ظرفيت ها و توانمندي هاي روستايي از جمله چاقوسازي، البسه محلي، گليم بافي، سرمه دوزي، حصير بافي، جاجيم بافي، گيوه بافي، گليم بافي، مسگري، سفالگري شناسايي شده و با ارائه طرح ازسوي متقاضيان، حمايت هاي مالي لازم از آنها انجام مي شود.

 ارجمند افزود: اجراي طرح یک روستا يك محصول در یک روستای شهرستان سلطانیه، 6 روستای شهرستان ایجرود، 3روستای ماهنشان،4روستای شهرستان زنجان، 2روستای شهرستان طارم، یک روستای شهرستان خدابنده، 3روستای شهرستان ابهر  و طرح روستای بدون بیکار در 6 روستای شهرستان ایجرود،3روستای ماهنشان، 10روستای شهرستان طارم، یک روستای شهرستان ابهر انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی صندوق کارآفرینی در سال جاری توجه ویژه به تسهیلات اشتغال روستایی است که این تسهیلات از صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود،اظهار داشت: در این طرح تلاش داریم افراد در سنین ۱۸ تا ۵۵ سال که می‌توانند در تولید نقش آفرینی کنند را شناسایی و چنانچه مهارتی داشته باشند برای شروع کسب و کار تسهیلات دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تاکید کرد: اجرای طرح روستای بدون بیکار و طرح یک روستا يك محصول از جمله راهبردهای دولت در سال های اخیر برای بهبود معیشت و زندگی مردم  مناطق روستایی و عشایری در استان زنجان بوده است.

امید می رود این طرح ها بتواند زمینه ساز افزایش درآمد روستاییان و پدیده مهاجرت معکوس در دراز مدت شود.

منبع: سایت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان