همکاری پژوهشی بین اداره کل میراث فرهنگی زنجان و دانشگاه بوخوم آلمان
1399/59/21

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان، پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با دانشگاه بوخوم آلمان همکاری پژوهشی  خواهند داشت.

امیرارجمند با اشاره به ظرفیت‌های علمی همکاری ایران و آلمان،افزود: همکاری پژوهشی بین بنیاد علمی و پژوهشی آلمان (DFG) و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان، در خصوص مناطق معدن کاری فلات مرکزی بین راهبردهای اقتصادی و اجتماعی منعطف و ارزشمند انجام می شود.

ارجمند اظهار کرد: یکی از موضوعات حائز اهمیت و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را تهیه نقشه باستان شناسی است و این بنیاد به شکل مستقل از برنامه‌ها و اولویت‌های سیاسی، منطقه‌ای و موضوعی عمل می‌کند.

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: این تفاهم نامه برای بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های این موسسه بین المللی و  این اداره کل میراث فرهنگی برای انجام پروژه‌های بین‌المللی امضاء شده است.

 بنیاد پژوهش آلمان (DFG) با بیش از ۸۰ سال سابقه بزرگترین موسسه غیر دولتی حامی پژوهش در این کشور است. 

منبع: سایت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان