صنایع دستی زنجان ، تجلی مهارت و ذوق هنرمندان و صنعت گران
1399/57/21

صنایع دستی زنجان ، مهارت و ذوق هنرمندان ،جاذبه‌های تاریخی و طبیعی زنجان، چاروق دوزی، ملیله کاری ،کارد آشپز خانه ،، مصنوعات چرمیصنایع دستی زنجان در کنار دیگر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی این استان، تجلی مهارت، ذوق و اندیشه هنرمندان و صنعت گرانی است که از گذشته‌های دور با آفرینش‌های خود روح و هویت فرهنگی این دیار را در آثار خود به نمایش گذاشته‌اند.

صنایع دستی زنجان عبارتند از: چاروق دوزی، ملیله کاری شامل سینی، سرویس بشقاب کاسه و وسایل مصرفی، چاقو سازی شامل کارد آشپز خانه و میوه خوری و همچنین قندشکن، گلیم بافی، تذهیب، تراش سنگ‌های قیمتی، رنگرزی، منبت کاری، نگارگری، مصنوعات چرمی، معرق چوب و مسگری (ساخت ظروف مسی)و قلم زنی.