صدور شش مجوزبوم گردی دراستان زنجان
1399/16/31

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از صدور شش مجوز بهره برداری اقامتگاه های بوم گردی در این استان خبر داد.

امیر ارجمند افزود: مجوز شش اقامتگاه بوم گردی در زنجان صادر شد که سه اقامتگاه‌ بومگردی در شهرستان خدابنده، دو مورد در شهرستان ماهنشان و یک مورد در روستای شیت است.

او افزود: طرح‌های ارائه‌شده توسط درخواست کنندگان پس از بررسی و تأیید کارشناسان کمیته فنی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از نظر دارا بودن استانداردهای ضوابط ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجوز دریافت کردند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بیان کرد: باتقویت ظرفیت‌های بوم‌گردی در روستاها و  ایجاد اشتغال برای جوانان می‌توان هم حوزه گردشگری روستایی را پایدار ساخت و هم سبب جلوگیری از مهاجرت از روستاها شد.

ارجمند خاطرنشان کرد: این مجوزها در راستای معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف روستایی استان، آشنایی گردشگران با فرهنگ، آداب و رسوم، خوراک و صنایع‌دستی بومی روستاها و افزایش اشتغال‌زایی جوامع محلی صادر شده است.

منبع: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان