جشنواره انتخاب برترین روستای گردشگر پذیر استان زنجان
1399/35/03

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی استان با اشاره به جشنواره انتخاب برترین روستای گردشگر پذیر استان زنجان ، گفت:این امر با هدف ارزیابی کلی وضعیت گردشگری در روستاهای استان و ارتقای کیفیت گردشگری در روستاهای گردشگرپذیر این رویداد برگزار می‌شود.
ارجمند با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در مناطق روستایی افزود: گردشگری در روستاها از جمله راهکارهایی است که منجر به اشتغال پایدار روستایی و حفظ محیط زیست می‌شود.

او بیان کرد: گردشگری روستایی موجب تنوع بخشیدن به مقاصد گردشگری شده و با متنوع نمودن منابع درآمد روستائیان در ارتقای معیشت آنان نیز موثر است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی استان با اشاره به چگونگی انتخاب گردشگرپذیرترین روستاهای استان زنجان گفت:«29 شاخص در 8 گروه برنامه ریزی و مدیریت، گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی، سرمایه گذاری، مشارکت اقتصادی، زیرساخت و پایداری زیست محیطی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
ارجمند افزود: نتیجه نهایی این ارزیابی در روز جهانی گردشگری در مهرماه سال جاری با انتخاب روستای برتر هر شهرستان و استان اعلام خواهد شد.

منبع: سایت میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی استان زنجان