راه‌اندازی مرکز نوآوری صنایع‌دستی در زنجان
1399/13/07

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان گفت: با همکاری پارک علم و فناوری زنجان، از فناوری‌های نوین و جدید برای توسعه حوزه صنایع‌دستی به ویژه صنعت ملیله استفاده خواهد شد.

امیر ارجمند با اشاره به اینکه راه‌اندازی مرکز نوآوری در صنایع دستی زنجان  گامی مهم برای تحقق شعار جهش تولید است، بیان کرد: هدف این مرکز به دنبال جذب ایده ها، خلاقیت ها و نوآوری های افراد و عرضه ی محصولات به بازار بر مبنای دانش و پژوهش است.

وی افزود: به کارگیری ایده های خلاقانه و ناب در زمینه تولید محصولات مانند چاقو، چاروق، مس و به ویژه ملیله یکی از خصوصیت های شرکت‌های دانش بنیان برای ارتقاء رفاه اجتماعی در کنار تولید و اشتغال با سرمایه مادی کم همراه با خلاقیت است.

منبع: سایت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان