برقراری روابط گردشگری و سرمایه گذاری بین زنجان و بنگلادش
1399/53/04

استاندار زنجان در دیدار با آقای گوسال اعظم سارکار سفیر بنگلادش در تهران گفت: موقعیت جغرافیایی استان زنجان و همچنین توانمندی در حوزه های مختلف هدف بسیار خوبی برای سرمایه گذاران خارجی است و یکی از بخش هایی که می تواند برای دو طرف جاذبه داشته باشد بخش گردشگری است.

فتح اله حقیقی افزود: در شعاع 400 کیلومتری استان 50 درصد منابع و ثروت کشور قرار گرفته و همجواری با 7 استان موجب شده زنجان دروازه ورود به اروپا باشد.

وی بیان داشت: وجود بزرگترین گنبد آجری جهان و همچنین بقایای مردان نمکی که متعلق با 2400 سال قبل است، کوههای رنگین ماهنشان، غار زیبای کتله خور خدابنده و طبیعت زیبا و بکر طارم که در دنیا بی نظیر بوده می تواند زمینه ساز تبادل گردشگر و معرفی هرچه بیشتر فرهنگ دو کشور باشد.

استاندار زنجان در ادامه این دیدار پیشنهاد کرد: برای اینکه اینگونه دیدارها منجر به نتیجه شود و همکاری های زنجان و بنگلادش ممکن شود باید ظرفیت ها و بسترهای همکاری دو جانبه احصاء شود تا شرایط برای اعزام و پذیرش هیئت ها فراهم شود.

گوسال اعظم سارکرار سفیر بنگلادش هم در این دیدار پیشنهاد سرمایه گذاری مشترک در حوزه‌های صنایع دستی و گردشگری میان دوکشور وصادرات ملیله و غیره به کشور سوم را ارائه کرد.

منبع: سایت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی زنجان