انتشار کتاب تاریخ سجاس از آغاز تا دوران معاصر
1399/58/10

کتاب «تاریخ سجاس از آغاز تا دوران معاصر»، با همکاری و مشارکت شهرداری و شورای شهر سجاس و حوزه هنری زنجان در راستای معرفی پیشینه تاریخی فرهنگی سجاس چاپ و منتشر شد.

کتاب تاریخ سجاس از آغاز تا دوران معاصر» به کوشش شهرام رفیعی از هنرمندان و شاعران حوزه هنری زنجان در هفت فصل و ۳۱۹ صفحه، پس از تألیف و گردآوری توسط انتشارات صفیر سیمرغ چاپ و منتشر شده است.

نویسنده در این کتاب با بهره ‌مندی از منابع کتابخانه‌ای و مستندات و یافته‌های تاریخی و همچنین با استناد به نقل قول‌های مورخان و نویسندگان به معرفی گستره و پیشینه تاریخی فرهنگی شهر سجاس از آغاز تا دوره قاجاریه و جاذبه‌های تاریخی و گردشگری و مشاهیر این شهر پرداخته است.

این کتاب مشتمل بر هفت فصل است که شهرام رفیعی؛ مؤلف کتاب «تاریخ سجاس از آغاز تا دوران معاصر» در فصول متوالی از این کتاب به معرفی گستره و موقعیت شهر سجاس از لحاظ خصوصیات طبیعی و اقلیمی، وجه تسمیه و جایگاه شهر سجاس در کتاب‌های تاریخی، جغرافیای تاریخی این شهر، داشته‌ها و جاذبه‌های گردشگری شهر سجاس، مشاهیر و علمای سجاس و همچنین روایت پژوهشگران و محققین معاصر از سجاس و مشاهیر آن پرداخته است.

منبع: سایت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان