ثبت ۸ اثر ناملموس زنجان در فهرست آثار ملی
1399/45/19

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان از ثبت 8 اثر ناملموس استان زنجان در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

امیر ارجمند این آثار را شامل فنون و مهارت ساخت صندوق (یخدان) شهرستان زنجان، مهارت پخت فسنجان محلی شهرستان طارم، مهارت پخت غذای چوپانی و عشایری سِرِن استان زنجان، فنون و مهارت رشته‌ بری سنتی استان زنجان، غذای سنتی جغوربغور شهرستان زنجان، غذای سنتی اوماج آشیی شهرستان زنجان، بازی بومی محلی آرادان گِشِده روستای آقچی کند شهرستان ابهر، نساء امینی گنجینه زنده بشری در ‌تنورسازی و سفالگری سنتی روستای گلابر شهرستان ایجرود عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: مجموع آثار ثبتی استان زنجان به عدد 865 اثر رسید که شامل 767 اثر در فهرست میراث غیرمنقول، 28 اثر در فهرست میراث منقول، 56 اثر در فهرست میراث ناملموس، 13 اثر در فهرست میراث طبیعی و 1 اثر جهانی در فهرست میراث واجد ارزش تاریخی و فرهنگی است.

گفتنی است میراث فرهنگی ناملموس به جنبه‌های غیر فیزیکی یک فرهنگ گفته می‌شود و اغلب آداب ‌ورسوم جامعه در یک دوره زمانی را دربر می ‌گیرد یا راه و روش رفتار در جامعه که معمولاً قوانین رسمی عمومی برای کارکرد در یک فضای فرهنگی خاص هستند که به شکل شفاهی و سینه ‌به‌ سینه به ما به ارث رسیده است، این موارد شامل ارزش‌های اجتماعی، هنرهای نمایشی، هنرهای دستی و سنتی، سنت‌ها، آداب‌ و رسوم و روش‌ها، باورهای زیبایی شناسانه و معنوی، بیان هنری، زبان و دیگر جنبه‌های کارکردهای انسانی است.

منبع: سایت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان