صنایع دستی و اهمیت آن در فرهنگ ایرانیان
1399/06/28

بی تردید استعداد و نیروی خلاقه و ابتکار ایرانیان و علاقه ی آنان به هنر و خلق آثار هنری ، یکی از عوامل قوام و دوام صنایع دستی ایران بوده است به طوری که صاحب نظران معتقدند که ایرانیان با شناخت زیبایی ها موفق به خلق آثار هنری می شوند و یا لااقل با درک آن ها دوستدار و مشوق هنرمندان در ارائه آثار هنری هستند .

 

چرا که ایرانیان هنر دوست از دیرباز این نکته ی حساس را دریافت کرده بودند که کار یک صنعتگر هنرمند تنها یک کار بدنی و فیزیکی نیست ، بلکه او همانند یک ادیب و یک شاعر احساسات و افکارش را در آثار خود منعکس می کند و به آنها عینیت می بخشد .

خصیصه های صنایع دستی ایران :

صنایع دستی ایران به عنوان کاربردی ترین هنر و نیز به عنوان تولیدی فرهنگی ، خصوصیات زیر را نیز دارد :
 –
قسمت قابل ملاحظه ای از صنایع دستی ایران را زیرانداز های سنتی ( قالی ، انواع گلیم ، گبه ، پلاس ، زیلو و غیره ) تشکیل می دهد .
 –
بخش عمده ای از صنایع دستی ایران در مناطق روستایی و عشایری تولید می شود .
 –
قسمت اعظم محصولات صنایع دستی ایران در محل سکونت صنعتگران تولید می شود .
 –
پیش از 70 درصد تولید کنندگان صنایع دستی ایران را زنان تشکیل می دهند و لذا می توان گفت که زنان با ذوق و هنرمند ایرانی بالاترین سهم را در میان تولید کنندگان صنایع دستی کشور دارند .
 –
دهه های متمادی است که صنایع دستی ایران ، به واسطه ی اشتهار و اعتبار جهانی ، بخشی از درآمد ارزی مورد نیاز کشور را تأمین می کند .
 –
صنایع دستی ایران ، به لحاظ تنوع در رأس همه ی ممالک جهان قرار دارد.

سه تعریف معتبر از صنایع دستی :

تعریف اول صنایع دستی :
صنایع دستی به آن رشته از صنایع اطلاق می شود که تمام یا قسمتی از مراحل ساخت فرآورده های آن با دست انجام گرفته و در چهارچوب فرهنگ و بینش های فلسفی ، ذوق و هنر انسان های هر منطقه با توجه به میراث های قومی آنان  ساخته و پرداخته می شود .

تعریف دوم صنایع دستی :
صنایع دستی به مجموعه ای از ( هنر – صنعت ) اطلاق می شود که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه ی بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی می شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی  این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه ای است .
 

تعریف سوم صنایع دستی :
گروه هنر های سنتی فرهنگستان هنر ، واژه ی ( هنر های صناعی ) را گویاتر و کامل تر از واژه ی ( صنایع دستی ) می داند و پس از ارائه ی تعریفی از هنر های سنتی ، برای هنر های صناعی به عنوان زیر مجموعه مهمی از هنر های سنتی تعریف زیر را نیز ارائه داده است :

هنر های سنتی :
با منشأ گرفتن از مبدأ واحد ، محمل سیر و سلوکی فردی است که از طریق دریافت شهودی بر مبنای آدابی معنوی و به شیوه ی استاد و شاگردی انتقال می یابد و صورتی از تجلیات گوناگون زیبای حقیقی را متناسب با شرایط زمانی و مکانی در اثر هنری متعین می سازد .

 

هنر های صناعی ( صنایع دستی ) :
بخشی از هنر های سنتی است که با بهره گیری از فنون و مهارت های متناسب و با قابلیت تکثیر غیر ماشینی در متن زندگی فردی و جمعی عرضه می شود .