ابلاغ مراتب ثبت یک اثر طبیعی در فهرست میراث ملی به استاندار زنجان
1399/22/21

به‌ گزارش روابط عمومی میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان، در نامه­ای دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خطاب به فتح اله حقیقی استاندار زنجان آمده است:

در اجرای تبصره ماه 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب دی ماه 1382 و آیین نامه اجرایی آن، مصوب چهارم مرداد 1384 به شماره 26975/ت 32915ه، هیئت محترم وزیران با موضوع ثبت میراث طبیعی ارزشمند کشور در فهرست میراث طبیعی ملی؛ درخت گردوی کهنسال روستای پشتوک واقع در استان زنجان، شهرستان ماهنشان، بخش مرکزی، روستای پشتوک، پس از تشریفات قانونی لازم به شماره 724 مورخ 17/12/98 در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسید، ابلاغ می گردد.

 اثر مذکور ضمن رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت و حمایت این سازمان است و تدوین ظوابط حفاظتی و معین عرصه و حریم این اثر بر عهده این سازمان خواهد بود، هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر گردد، ممنوع است.


ابلاغ مراتب ثبت یک  اثر طبیعی در فهرست میراث ملی به استاندار زنجان

منبع خبر : سایت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان