چه کار کنیم مواد به کف ماهیتابه مسی نچسبد؟
1399/14/02

ظروف مسی فواید بسیاری دارد و همه ی مردم ایران از فواید آن آگاه هستند ولی به علت چسبیدن مواد به  کف ظروف از استفاده ازآن صرفنظر می کنند.

ما روش و نکاتی در این مقاله می گوییم تا با آن بتوان براحتی مواد را در ماهیتابه سرخ کرد بی آنکه به کف ظرف بچسبد.

مورد اول که باید در استفاده از ماهیتابه های مسی رعایت کرد نحوه ی شستشوی این ظروف است. چون سطح آن فلزی است شاید خیلی از افراد فکر کنند می توانند از سیم ظرفشویی برای تمیز کردن آن استفاده نمود ولی اینگونه نیست و همین کار نقطه عطفی می شود برای چسبیدن مواد به کف ظرف چرا که این کار شیار هایی در آن ایجاد می کند و همان شیار ها موجب چسبیدن مواد غذایی به آن خواهد شد.

مورد دوم برای نچسبیدن مواد به ماهیتابه، قلع کاری به موقع ظروف مسی است، اگربرای قلع کاری مجدد ماهیتابه مسی دیر اقدام کنید قطعا چسبیدن مواد غذایی به ته ظرف را به وضوح خواهید دید.

مورد دیگر برای عدم چسبیدن مواد استفاده نکردن از قاشق و وسایل فلزی برای همزدن مواد است چرا که اگر این وسایل فلزی به ته ظرف برخورد کند روی آن خراش هایی هر چند ریز ایجاد می کند و این کار نیز موجب چسبیدن آن به ته ظرف در موارد استفاده بعدی خواهد شد.

نکته ی دیگری هم که باید رعایت شود آماده سازی ظرف قبل از سرخ کردن غذاست. باید ماهیتابه مسی را قبل از وارد کردن مواد به آن کف ظرف را چرب نمایید و مقدار کمی نمک به اندازه نوک انگشت به آن اضافه کنید و اجازه دهید روغن داغ شود و سپس مواد را به آن اضافه نمایید. در حین سرخ کردن اگر روغن مواد رو به اتمام باشد قبل از تمام شدنش باید روغن را اضافه کنیم و گرنه موجب چسبیدن میشود.

نکاتی راحت ولی مهم در استفاده از ماهیتابه ذکر شد که امید است با رعایت آن هم از فواید مس بهره ببرید هم غذاهایتان را سالم و یکدست سرخ کنید.