سفارش نانوکاری و قلع کاری مس

قلع کاری داخل ظروف مس باعث میشود که علاوه بر اینکه یون مس کم و مفید وارد بدن بشود زیبایی ظاهری خاصی هم به مس می دهد و لازمه ظروف مسی هستند که مورد مصرف روزانه دارند و یا برای پخت و پز استفاده می شوند. اما به مرور قلع داخل مس از بین می رود. البته با توجه به اینکه قیمت فلز قلع در سالهای اخیر گران شده متاسفانه برخی از همکاران کم کاری کرده و کیفیت مناسب را در قلع کاری رعایت نمیکنند و قلع داخل مس سریعتر از بین میرود، اما چاره چیست؟ باز هم راهکار دارد:
۱. بعد از خرید مس و قبل از شروع پخت پز داخل آن یکبار مقداری شیر را داخل ظرف بمدت ۱۵ دقیقه بجوشانید و دور بریزید. این باعث ماندگاری بیشتر قلع داخل مس میشود.
۲. بعد از مدتی هم که قلع از بین رفت باز میتوانید ظرف مسی را قلعکاری دوباره کنید و مثل روز می شود و می توانید دوباره استفاده کنید.
ما کیفیت قلع داخل مس ظروفی که می فروشیم و یا تعمیر میکنیم را حداقل یکسال برایتان تضمین میکنیم.
می توانید از هر شهری مسهای استفاده شده و قلع ضعیف را برای ما با پست ارسال کنید و ما برایتان تضمینی و با قیمت مناسب قلعکاری کرده و دوباره با پست برایتان ارسال کنیم.

ظروف مسی ساده به مرور که در معرض هوا قرار میگیرد با اکسیژن هوا ترکیب شده و اکسید یا تیره می شود و این باعث می شود که مس زیبایی اولیه خود را نداشته باشد و به همین خاطر برخی آنرا نمی پسندند چون زود تیره میشود.
علاوه بر اینکه این هم راه چاره دارد.جدیدا تکنولوژی نانو به کمک ظروف مسی آمده که یک لایه محافظ برای مس ایجاد میکند و نمیگذارد که در معرض هوای مستقیم قرار گرفته و زود تیره شود.
البته باید یاد آور شوم که یون مس باز هم از مس آزاد میشود و در مفید بودن مس هیچ تاثیری نمیگذارد.
توت کالا این کار را هم برای هموطنان عزیز انجام می دهد و شما میتوانید ظروف مسی خودتون رو برای ما با پست ارسال بکنید و ما برایتان با تضمین حداقل دوساله برایتان انجام میدهیم..