صفحه 1 از 4

سینی مسی گود سایز 4 توت کالا  1469/1

 

205,000 تومان

بشقاب میوه خوری کوچک توت کالا  1486

 

49,000 تومان

بشقاب پلوخوری مسی پشت قرمز توت کالا  1450/1

 

99,000 تومان

بشقاب خورشت خوری پشت قرمز توت کالا  1451/1

 

86,000 تومان

بشقاب میوه خوری مسی توت کالا  1482

 

نا موجود

سینی مسی گود سایز 5 توت کالا  1483

 

265,000 تومان

سینی مسی بیضی 26*40 توت کالا  1617

 

181,000 تومان

سینی مسی بیضی 24*37 توت کالا  1616

 

143,000 تومان

سینی مسی بیضی 22*34 توت کالا  1615

 

138,000 تومان

سینی مسی بیضی 21*31 توت کالا  1614

 

120,000 تومان

سینی مسی بیضی 19*21 توت کالا  1613

 

86,000 تومان

سینی مسی قطر 32(سایز8) توت کالا  1612

 

201,000 تومان

سینی مسی قطر 30(سایز7) توت کالا  1611

 

156,000 تومان

سینی مسی قطر28(سایز6) توت کالا  1610

 

151,000 تومان

سینی مسی قطر26(سایز5) توت کالا  1609

 

122,000 تومان

سینی مسی قطر24(سایز4) توت کالا  1608

 

103,000 تومان

سینی مسی قطر22(سایز3) توت کالا  1607

 

84,000 تومان

سینی مسی پلوخوری توت کالا  1474

 

164,000 تومان

سینی مسی طرح تذهیب توت کالا  1571

 

184,000 تومان

سینی مسی سایز10 توت کالا  1439

 

278,000 تومان

صفحه 1 از 4