صفحه 1 از 4

سینی مسی گود سایز 4 توت کالا  1469/1

 

176,000 تومان

بشقاب میوه خوری کوچک توت کالا  1486

 

35,000 تومان

بشقاب پلوخوری مسی پشت قرمز توت کالا  1450/1

 

74,000 تومان

بشقاب خورشت خوری پشت قرمز توت کالا  1451/1

 

60,000 تومان

بشقاب میوه خوری مسی توت کالا  1482

 

نا موجود

سینی مسی گود سایز 5 توت کالا  1483

 

227,000 تومان

سینی مسی بیضی 26*40 توت کالا  1617

 

122,000 تومان

سینی مسی بیضی 24*37 توت کالا  1616

 

97,000 تومان

سینی مسی بیضی 22*34 توت کالا  1615

 

94,000 تومان

سینی مسی بیضی 21*31 توت کالا  1614

 

81,000 تومان

سینی مسی بیضی 19*21 توت کالا  1613

 

60,000 تومان

سینی مسی قطر 32(سایز8) توت کالا  1612

 

134,000 تومان

سینی مسی قطر 30(سایز7) توت کالا  1611

 

105,000 تومان

سینی مسی قطر28(سایز6) توت کالا  1610

 

100,000 تومان

سینی مسی قطر26(سایز5) توت کالا  1609

 

84,000 تومان

پیشنهاد ویژه

سینی مسی قطر24(سایز4) توت کالا  1608

70,000 تومان

48,000 تومان

سینی مسی قطر22(سایز3) توت کالا  1607

 

58,000 تومان

سینی مسی پلوخوری توت کالا  1474

 

111,000 تومان

سینی مسی طرح تذهیب توت کالا  1571

 

124,000 تومان

سینی مسی سایز10 توت کالا  1439

 

183,000 تومان

صفحه 1 از 4